Родителска среща на 7. 12 от 18:00 часа

01.12.2016 16:07

Уважаеми родители,

Дневбият ред на родителската среща е:

  • Приобщаващо оразование - разясняване и възможност за включване на деца
  • Разясняване наредба за отсъствията на децата от училище
  • Как да зарадваме децата за Коледа?
  • Въпроси
 
При невъзможност да присъствате на родителската среща се обадете, когато водите децата на училище!
Защото  има  документи за подпис!