Логически задачи с решения:

matematika tekstowi.docx (111,1 kB)

УСМИХНИ СЕ И ПОМИСЛИ:

1. Трима приятели имали общо 4 ябълки. Как трябва да разпределят ябълките без да се режат, така че никой от тримата да няма повече от останалите и всички ябълки да бъдат раздадени?

2. Подреди всички букви в една дума: а,д,е,н,у,а,д,м.

3. Коя дума в българския език винаги се произнася грешно?

4. Кога виждаме ясно, че пише 3, а казваме 15?

5. Какво е това, което е по-високо от човек, но по-ниско от кокошка?