Домашна работа по желание в свободното време на децата -за по-добри резултати.

Пререшавайте и преписвайте допуснатите грешки от тестове и диктовки!

Домашна по български език:

 • четене поне 5 пъти  и препис на текста от буквара;
 • диктовка на думи и текст с изучени ръкописни букви - текста от буквара
 • четене на кратък текст - басни , гатанки , кратки приказки - с цел разбиране, преразказ,  разсъждение ...

Домашна по математика:

 • упражняване на събиране и изваждане:
 1. Събиране с 1 ---следващото число в редицата от числа  5 + 1 =6,  17 + 1 = 18
 2. Събиране с 2 или 3 - от по-голямото събираеми се брои 2 или 3 нагоре - 15 + 2 ---2 нагоре 16, 17
 3. Изваждане с 2 или 3 - брои се в обратен ред - 16 - 2 -----15,14
 4. Задачи с 10:
 • 15 - 5 =10:    15- 10 = 5:  колко + 10 = 15:   5 + колко = 15
 • 1+ 9; 2+ 8; 3+ 7; 4+ 6; 5+ 5 
 1. Текстови задачи  - разбиране на задачата
 2. Нестандартни задачи